Rolfing - Structural Integration

FAQ

Jak probíhá ošetření rolfingovou metodou a kolik stojí?

Ošetření začíná analýzou držení těla a pohybu klienta. Z tohoto rozboru vyplyne individuální způsob terapie, kterou lze provádět vleže, vsedu nebo vestoje. Terapeut pracuje v závislosti na ošetřované oblasti těla rukami, bříšky prstů nebo lokty. Dochází k vyrovnání poměrů napětí ve svalové a vazivové tkáni a změně individuálního pohybového vzorce. Klientova podpora spočívá v dechových cvičeních nebo pohybech. Ošetření může být doplněno pohybovými cviky nebo cviky podporujícími pohybové vnímání.

Terapie Rolfingovou metodou obvykle sestává z 10 systematicky sestavených sezení. Jedno sezení trvá přibližně 1 – 1,5 hodiny s odstupem 2-4 týdny mezi jednotlivými ošetřeními. Sezení pro mládež a děti jsou kratší.

Cena za sezení je 1 500 Kč, děti 8-15 let obdrží slevu 50%, děti do 7 let zaplatí 500 Kč.

Nový ceník od 1.1.2019
Sezení: 1 800 Kč
děti 8-15 let: 900 Kč
děti do 7 let: 600 Kč
Všichni objednaní z roku 2018, zaplatí starou cenu.

Klientům, kteří chtějí nejdříve vyzkoušet, jestli je pro ně rolfing správnou formou terapie, doporučuji začít 3 sezeními. Ta oslovují „vnější strukrury“ těla a jsou tak dobrou pomůckou při rozhodování, zda pro nás může být terapie přínosem.

Při kterých obtížích může rolfing pomoci?

Nejdůležitější cíl, který si rolfing klade, je zlepšení struktury, držení a pohybu lidského těla. Aplikace rolfingu je tak možná u potíží jakéhokoliv druhu, kde se příčina nalézá ve strukturální oblasti.
Lze pomoci při:

  • potřebě znovunalezení rovnováhy v těle,
  • při chronických potížích nebo při problémech vyplývajících z jednostranného přetěžování části těla.
  • Rolfing je vhodný pro všechny, kteří chtějí zlepšit svoji pohyblivost a tělesné vnímání (herci, tanečníci nebo sportovci).

Mnoho klientů očekává od rolfingu redukci bolesti. Bolesti jako takové nemají často žádnou jasnou medicínskou příčinu. Cílem terapeuta rolfingu není najít příčinu jako takovou, ale přivést celkově tělo klienta do stavu blízkému zdravé rovnováze. Ve většině případů se pak sníží nejrůznější nepříjemné symptomy nebo dokonce zcela vymizí.

Jaké jsou dlouhodobé přednosti rolfingu?

Výsledky ošetření nejenže zůstávají obvykle zachovány, ale dokonce se dále prohlubují a vyvíjejí. Změny spuštěné rolfingem se neodehrávají pouze ve fyzickém těle klienta, ale také v subjektivní zkušenosti. Následkem životních podmínek bývá náš cit pro vlastní tělo často jen nedostatečně vyvinut a v průběhu série sezení dozná významného zlepšení, které je nezřídka podnětem k pozitivnímu vývoji tělesné struktury a duševna i do dalších let.

Stres, úrazy a proces stárnutí se negativně odrážejí na držení těla. Z tohoto důvodu může být po určité době smysluplné absolvovat obnovující sezení.

Co je Rolfing Movement?

V pozdějších letech své činnosti dospěla Ida Rolf k poznatku, že zásadní změny ve struktuře těla a jeho funkcích je možné podpořit a zahájit cílenými cviky.

Dr. Rolf proto vyvinula dodatečně k 10 sezením také speciální cviky se zaměřením na jednotlivé části těla. V posledních dvaceti letech byly tyto cviky teoreticky prohloubeny a dále rozšířeny francouzským učitelem Rolfing Movement a tanečníkem Hubertem Godardem. Způsob práce „Tonic Function“ dnes tvoří páteř většiny cviků Rolfing Movement. Je založen na vzájemné výměně zkušeností mezi různými učiteli, dlouholeté praxi a nejnovějších výsledcích výzkumu k funkcím vaziva (fascie).

Rolfing Movement začleňuji do jednotlivých sezení v závislosti na individuálních požadavcích mých klientů (sportovci, hudebníci, ženy v domácnosti nebo studenti…).

Pro které věkové skupiny je rolfing určen?

Rolfing může pomoci lidem v každém věku při problémech nejrůznějšího druhu. Sezení rolfingu u dětí bývají kratší a odstupy mezi sezeními bývají delší.

Jaké jsou kontraindikace před ošetřením rolfingem?

Pokud jste nemocní, je samozřejmě vhodné vyhledat svého lékaře. Existují specifické potíže, kdy není možné aplikovat rolfing. Tyto potíže je nutné vždy zcela vyjasnit před započetím s terapií.