Rolfing - Structural Integration

Co je Rolfing?

Rolfing byl vyvinut americkou biochemičkou Dr. Idou P. Rolf. V protikladu k jiným manuálním technikám, které léčí pouze jednotlivé symptomy, měla za cíl zlepšit komplexně celkovou strukturu držení těla a pojmenovala proto svůj systém „Strukturální integrace“.

Dr. Ida Rolf

Struktura těla je během našeho života pod vlivem mnoha faktorů. Genetické dědictví, osvojené držení těla a pohybové zvyklosti nebo traumatické zážitky (úrazy, fyzický a emocionální stres).  

Ten, kdo se vychýlil z rovnováhy, se nedokáže pohybovat volně a lehce. Má ztíženo dýchání, které je povrchnější. Dochází k fyzickým i emocionálním omezením.  Mohou se vyvinout chronická napětí, bolesti a další nepříjemné symptomy.

Za změny tvaru těla je zodpovědná vazivová tkáň. Fascie, které doslova propojují všechny struktury v těle. Vazivová tkáň je tvořena především kolagenovými vlákny v tekutém prostředí. Má vlastnost převzít a dále předávat tahové napětí a současně schopnost se dlouhodobě přizpůsobit síle a směru těchto sil. Chybné návyky v držení těla vedou ke zkrácení a zhuštění v určitých oblastech.

Během terapie rolfingovou metodou je vazivová tkáň cíleným tlakem přetvářena. Tělo je narovnáváno a uváděno zpět do rovnováhy. Cílem je uvolněné, vzpřímené držení těla, lehké pohyby a volnější dýchání.

Příklady tělesných struktur
Klienti před 1. a po 10. Sezení

Integrovaná struktura, o kterou rolfing usiluje, zabraňuje vadnému zatěžování kloubů a přetěžování vaziva. Chronické bolesti jsou tak často zbaveny svého původce.

Nejnovější neurologické výzkumy přiřazují vazivu mimo jiné roli smyslové části naší pohybové inteligence. Práce s vazivem tak přímo ovlivňuje schopnost našeho mozku efektivně koordinovat pohyb.

Některým klientům pomohla větší volnost pohybu a zvýšený objem dechu k uvolnění emocionálních obtíží.