co je rolfing

Metoda

Rolfing vyvinula americká biochemička Dr. Ida P. Rolfová. Na rozdíl od jiných manuálních terapií, které léčí pouze jednotlivé symptomy v těle, chtěla zlepšit celkovou komplexní strukturu držení těla, a proto svůj systém nazvala „strukturální integrace“.

 Stavbu našeho těla ovlivňuje v průběhu života mnoho faktorů: genetické dědictví, osvojené držení těla a pohybové návyky nebo traumatické zážitky (nehody, fyzický a emocionální stres).

Za změny tvaru těla je zodpovědná pojivová tkáň: fascie, která doslova spojuje všechny struktury v těle. Skládá se převážně z kolagenových vláken v tekutém prostředí. Má vlastnost absorbovat a přenášet tahová napětí a schopnost dlouhodobě se přizpůsobovat síle a směru těchto sil. Špatné držení těla vede ke zkrácení a zahuštění v určitých oblastech. Fasciální systém obsahuje také nespočet nervových receptorů, které jsou zodpovědné například za vnímání bolesti nebo orientaci v prostoru.

Pokud jste vyvedeni z „rovnováhy“, nemůžete se již volně a snadno pohybovat. Kromě toho je dýchání těžší a mělčí, než by mohlo být. Dochází k fyzickým a emocionálním omezením. Může se objevit chronické napětí, bolest a další nepříjemné příznaky.

JAK PROBÍHAJÍ SEZENÍ?

Ošetření začíná analýzou držení těla a způsobu pohybu klienta. Výsledkem je individuální ošetření, které lze provádět vleže, vsedě nebo vestoje. Terapeut pracuje s rukama, konečky prstů nebo lokty – v závislosti na oblasti těla. Během terapie dochází k vyrovnání napětí ve svalové a pojivové tkáni a ke změně jednotlivých pohybových návyků. Klienti pomáhají sezení dechovými cvičeními nebo pohyby. Ošetření lze doplnit percepčními nebo pohybovými aktivitami.

Obvykle se série Rolfingu skládá z 10 sezení, která na sebe systematicky navazují. Jedno sezení trvá přibližně 1 až 1,5 hodiny. Ošetření probíhají v intervalu 2 – 4 týdnů. Sezení pro děti a dospívající jsou přiměřeně kratší.
Klientům, kteří si chtějí nejdříve vyzkoušet, zda je metoda Rolfing tou správnou formou terapie, doporučuji začít se 3 sezeními. V případě akutního problému je samozřejmě možné objednat se i na jednotlivá sezení.

KDY A KOMU MŮŽE ROLFING POMOCT?

Hlavním cílem Rolfingu je zlepšení struktury, držení a pohybu lidského těla. Rolfing je proto možné použít při jakýchkoli potížích, jejichž příčiny se nacházejí ve strukturální oblasti. Může pomoci lidém, kteří se necítí v rovnováze nebo jsou chronicky napjatí. Lidé, kteří mají potíže v důsledku jednostranného pracovního stresu. Nebo těm, kdo chtějí zlepšit svou flexibilitu a uvědomění si svého těla (herci, tanečníci nebo sportovci).

Mnoho klientů očekává, že Rolfing zmírní bolest. Bolest však často nemá jasnou zdravotní příčinu. Při Rolfingu hledáme nejen příčinu, ale snažíme se přivést celé klientovo tělo zpět do zdravé rovnováhy. Ve většině případů se nejrůznější potíže zmírní nebo zcela vymizí.

DALŠÍ INFORMACE A VĚDECKÉ VÝSLEDKY NALEZNETE NA NÁRODNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH - ODKAZ JE UVEDEN V DOLNÍ ČÁSTI STRÁNKY.

cena & doba sezení

dospělí

60-90 Minut: 2.100 Kč

mládež

8-15 let: 1.100 Kč

děti

do 7 let: 800 Kč