co je somatic experiencing

Metoda

Biofyzik a psycholog Dr. Peter A. Levine byl jedním z prvních, kdo se v 70. letech věnoval výzkumu psychosomatiky a vyvinul nový přístup k práci s traumaty, zaměřený na tělo – Somatic Experiencing (SE). Na rozdíl od silně kognitivních metod využívá SEpropojení mezi tělem a autonomním nervovým systémem a při řešení traumatických zážitků pracuje například s fyzickými symptomy a vjemy, představami či emocemi a pohybovými prvky.

Událost se stává traumatem, když naruší náš ochranný obal a vyvolá v nás pocit bezmoci a přetížení. Mohou to být: nehody všeho druhu, operace, vážná onemocnění, ztráta blízké osoby, zanedbávání v dětství nebo prenatální ohrožení v děloze stejně jako válka, přírodní katastrofy nebo sexualizované násilí. I zdánlivě běžné události, jako je lékařské ošetření nebo pokousání psem, mohou způsobit trauma.

Somatické prožívání pracuje především s fyzickou reakcí na tyto traumatické události – a zabývá se autonomním nervovým systémem. Zaměřuje se na sledování a dohledávání tělesných vjemů a impulsů, emocí, představ, myšlenek a přesvědčení. Dalšími základními prvky práce SE jsou aktivace zdrojů, centrace a uzemnění, zachycení tělesných impulzů a takzvaná titrace, tj. přístup založený na malých krůčcích.

Energie „zamrzlá“ v nervovém systému se „rozmrazuje“ po malých dávkách a postupně se uvolňuje. Tímto řízeným vybíjením traumatu se předchází možnému opětovnému traumatizování, tj. opětovnému zahlcení. To má pozitivní vliv na pocity, myšlenky, emoce a vnímání klienta a jeho nervový systém si najde cestu zpět k větší odolnosti.

JAK PROBÍHAJÍ SEZENÍ?

Stejně jako se klienti liší svými problémy a potřebami, může být odlišný i průběh sezení SE. Nejdůležitější zásadou je vytvořit klientovi „bezpečný prostor“, v němž může zkoumat vlastní vnímání. Pracuje se s tím, co je aktuálně přítomno v prožívání klienta – SE terapeut podporuje celý proces pouze drobnými zásahy. Doprovázení poskytuje klientovi pocit bezpečí a orientaci, které jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné se zabývat aktivací a reakcemi těla.

To jde ruku v ruce s principy postupu po malých krůčcích (titrace) a přecházení (pendulace) mezi aktivací a regulací. Vlastní systém klienta se tak nově učí seberegulaci, aby dokázal lépe regulovat vnitřní napětí, obavy, nervozitu a stres. Přepjatý nervový systém se učí cestě zpět k větší odolnosti.

Často se zaměřujeme pouze na vnímání, ale mnohdy je pro léčebný proces užitečné i pochopení a klasifikace vlastních prožitků. Posttraumatický stres totiž obvykle pramení z událostí, které nebyly zpracovány nebo pochopeny. Přístup SE je jemný, pomalý, a přesto může být velmi silný. 

KDY MŮŽE "SE" POMOCT?

Po traumatickém zážitku se mohou objevit nevysvětlitelné psychické a fyzické příznaky. Jsou matoucí a děsivé. Mohou se projevit až po letech a patří mezi ně například hyperaktivita, návykové chování, nekontrolovatelné výbuchy hněvu, úzkost, záchvaty paniky, deprese, pocity odcizení, problémy se soustředěním, disociace, neschopnost navázat vztah, poruchy spánku, vyčerpání, chronické bolesti, fibromyalgie, migrény, problémy s krční páteří a zády, problémy s imunitním systémem nebo vyhoření. Seznam možných příznaků je dlouhý.

Trauma změní mozek a celou fyziologii. Člověk se stává náchylnějším ke stresu. Ohrožení v těle stále existuje a automaticky aktivuje instinkt přežití. Následky traumatu se projevují nejistým pocitem v těle. Dochází, k pocitům bezmoci, strachu a hněvu. Posttraumatické příznaky jsou pokusem nervového systému nějak se vypořádat s touto přebytečnou energií. Somatické prožívání (SE)® využívá sílu, která se skrývá v symptomech, jako důležitý zdroj při překonávání traumatu.

DALŠÍ INFORMACE A VĚDECKÉ VÝSLEDKY NALEZNETE NA NÁRODNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH - ODKAZ JE UVEDEN V DOLNÍ ČÁSTI STRÁNKY.

UPOZORNĚNÍ

V SE se hodně pracuje s jazykem, pozorností a všímavostí.

Proto mohu v současné době  nabízet sezení pouze v angličtině a němčině – děkuji za pochopení.

cena & doba sezení

20 minutové informační sezení

online - zdarma

dospělí & mládež

60 minut: 1.800 Kč

po 5 sezení: 1.600 Kč

Hravá sebe-regulace pro děti (5-12 let)

30 Minut: 800 Kč

Somatické sezení lze provádět také prostřednictvím služby Zoom.